Hayallerinizi inşa ediyoruz
Sosyal Medyada Marcopol

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

Geri dön
İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İnşaat proje yönetimi, kalite, zaman ve bütçe hedeflerini başarıyla yerine getirmek için çeşitli ilke, prosedür ve politikaların kullanılmasıdır. Kısaca, inşaat projelerini yönetme süreci de denilebilir. İnşaat proje yönetiminin nihai hedefi ise; müşterinin hem işlevsellik hem de bütçe açısından uygulanabilir proje taleplerinin tam olarak karşılanmasıdır. 

Proje yönetimi, her inşaat projesinin dayandığı bir temeldir. Bir inşaat proje yöneticisi, projeyi uygulamak için çok sayıda ekiple işlevsel bir bağlantı kurarak çeşitli beceri ve yeterlilikler elde etmek zorundadır.

 

 

Proje yönetimi süreçleri beş gruba ayrılır:

 • Projenin başlatılması: Proje Yöneticisi, projenin uygun ve uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için iş durumunu değerlendirmelidir. Tüm taraflar anlaştığında iş proje başlatma belgesi hazırlanır. Proje başlatma belgesi, inşaat planı için zemin hazırlar 
 • Planlama: Planlama aşamasında ana öncelik, yol haritasını geliştirerek, proje için zaman, maliyet ve kaynak planlamaktır
 • Yürütme: Proje yöneticisi proje ekibini oluşturur, kaynakları ve bütçeyi toplar ve tahsis eder.
 • Kontrol: Proje yöneticisi proje çalışmasının ilerlemesini denetler ve proje planlarını gerçek performansı yansıtacak şekilde günceller. Bu aşama, projenin ilerlemesini ve performansını izlemeyi içerir. 
 • Kapanış: Proje yöneticisi, proje tarafından sağlanan çıktıların işletme tarafından kabul edilmesini sağlar ve proje ekibini kapatır. Projenin son aşaması resmi tamamlamayı temsil eder. Ekip bir proje raporu oluşturur, nihai bütçeyi hesaplar.

İNŞAAT PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

Bir inşaat proje yöneticisi , projelerin başından sonuna kadar planlanması, koordinasyonu, bütçelendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. İnşaat proje yöneticileri projeyi her zaman bir plana göre hareket ettirir Kısacası, bir nşaat proje yöneticisi aşağıdakilere dikkat etmelidir:

 • Proje maliyetlerini tahmin ve müzakere eder
 • Bütçe oluştur
 • Çalışma zamanlamaları oluşturur
 • Proje için en verimli yöntem ve stratejileri belirler
 • İşçiler ve diğer taraflarla teknik ve sözleşme ayrıntılarını değerlendirir.
 • Proje yönetimleri ve inşaat mühendisleri ile işbirliği içinde olur